Οι δραστηριότητες μας

Τοπογραφικές Μελέτες

Ως αμιγώς τοπογραφική εταιρεία η μελέτη και η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων αποτελεί βασικό αντικείμενο της δραστηριότητάς μας. Έχοντας κατάλληλα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, προσφέρουμε τις ανωτέρω υπηρεσίες, πλήρως συμμορφωμένες στις απαιτήσεις του Υ.Π.Ε.ΚΑ, αλλά και του εκάστοτε έργου. 

Τοπογραφική Υποστήριξη Εργοταξίου

Πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στο αντικείμενο των τοπογραφικών μελετών, η topograf προσφέρει μία πληθώρα υπηρεσιών στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης τεχνικών έργων. Ο εξοπλισμός που διαρκώς εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας είναι κατάλληλος για κάθε είδους εργασία. 

Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές

Με τη χρήση φωτογραμμετρικών δεδομένων επιτυγχάνεται η σύνταξη ορθοφωτοχαρτών, αλλά και τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων

Χωροσταθμίσεις - Υψομετρικές Μελέτες

Με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και την εφαρμογή γεωμετρικών χωροσταθμίσεων η topograf παρέχει με μεγάλη ακρίβεια αποτελέσματα, που αφορούν έργα στα οποία απαιτείται ο ακριβής προσδιορισμός υψομετρικών διαφορών.

3D Aποτυπώσεις - 3D Laser Scanning

Οι τρισδιάστατες αποτυπώσεις προορίζονται κυρίως για εφαρμογές αρχιτεκτονικού και βιομηχανικού χαρακτήρα, αλλά και επιθεωρήσεις κατασκευών. 

Με τη χρήση εξοπλισμού υψηλής ακρίβειας, κατάλληλων λογισμικών επεξεργασίας και την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθοδολογιών, προσφέρουμε αποτελέσματα που θα καλύψουν τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Top
el
en_GB el
Skip to content