Η εταιρεία

Απαρτίζεται κυρίως από Τοπογράφους Μηχανικούς, καταρτισμένους και εκπαιδευμένους στις τελευταίες τεχνολογίες, με πλούσια προϋπηρεσία σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Σε συνδυασμό με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών που καλύπτει όλη την Ελλάδα, παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα.

Ο σκοπός

Η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, τηρουμένων πάντα των τεχνικών προδιαγραφών του εκάστοτε έργου και των απαραίτητων χρονοδιαγραμμάτων. Η ευελιξία, η συνέπεια, η ταχύτητα και η εξέλιξη είναι παράγοντες που πρέπει πάντα  να συνδυάζονται, για τη δημιουργία του βέλτιστου αποτελέσματος. 

Οι δραστηριότητες

Η εταιρεία, πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στο αντικείμενο των τοπογραφικών μελετών, προσφέρει μία πληθώρα υπηρεσιών στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης τεχνικών έργων και μελετών. Ο εξοπλισμός που διαρκώς εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας είναι κατάλληλος για κάθε είδους εργασία. 

Το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εκτός από τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων παντός είδους, δύναται να ανταποκριθεί εξίσου και σε ειδικές αποτυπώσεις όπως εσωτερικές αποτυπώσεις κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, χαράξεις, υψομετρικές μελέτες καθώς και στην τοπογραφική υποστήριξη τεχνικών έργων – κατασκευών. 

Με γνώμονα την διαρκή επαγρύπνηση και με αφορμή την έξαρση της Πράσινης Ανάπτυξης των τελευταίων ετών, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης και κατασκευής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Top
el
en_GB el
Skip to content